ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิริโรจน์พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติด้วยเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัย มีระบบการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดระบบวางแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ตามหลักมาตรฐานสากล ทีมฉุกเฉินโรงพยาบาลสิริโรจน์มีการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับหน่อยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และได้ร่วมเป็นเครือข่าย EMS ของกระทรวงสาธารณสุขในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคาร 1

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-210-935, 076-361-888 ต่อ 1319,1321

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อโรงพยาบาลสิริโรจน์