language: Eng-flag Thai-flag  
โทรฉุกเฉิน : 076 210 935  
ติดต่อสอบถาม : 076 361 888   

คลินิกและศูนย์รักษา

คลินิกหัวใจ

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้บริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยทีมแพทย์ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อการวินิฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงที

คลินิกจิตเวชเด็ก

คลินิกจิตเวชเด็กโรงพยาบาลสิริโรจน์บริการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็ก

คลินิกเด็ก

คลินิกเด็กโรงพยาบาลสิริโรจน์ พร้อมให้บริการดูแลรักษาอย่างครบวงจร ทั้งการรักษาและป้องกัน โดยกุมารแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

คลินิกตา หู คอ จมูก

คลินิกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลสิริโรจน์ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา และด้านหู คอ จมูก ครอบคลุมการรักษาทั้งอาการเจ็บป่วยและการตรวจสุขภาพตา ตลอดจนกา...

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับการที่คู่สมรสส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน จึงก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ตลอดจนสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์และเอื้ออำนวยต่อการตั้งครรภ์ ทำให้คู่สมร...

คลินิกอายุรกรรม

ด้วยทีมแพทย์อารุยกรรมที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการทุกคนเสมือนแพทย์ประจำครอบครัว ประกอบด้วยบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา ดังนี้

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลสิริโรจน์พร้อมให้บริการด้านศัลยกรรมทั่วไป สำหรับการผ่าตัดทุกประเภทและอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ ด้วยทีมแพทย์ ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นที่รองรับทุกความต้องการ และเครื่องมือที่ค...

ศูนย์ไตเทียม

คลินิกโรคไต ให้บริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางด้วยการดูแลและให้บริการฟ...

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงในผู้ป่วยที่เกิดการลดความกดอากาศโรคจากการดำน้ำ (โรคน้ำหนีบ) และผู้ป่วยโรคอื่นๆที่ต้องการรักษา เสริมด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

สมองและระบบประสาทเป็นส่วนที่มีความสำคัญและซับซ้อนที่สุดในร่างกาย เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่คอยควบคุมกลไกต่าง ๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกัน อีกทั้งควบคุมความคิด ความ...

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลสิริโรจน์ พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัด นอกจากนี้ทางคลิ...

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยและให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา

สถาบันผิวพรรณ และความงามภูเก็ต

สถาบันผิวพรรณ และความงามภูเก็ตให้บริการที่หลายหลากแก่ลูกค้าพร้อมมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพและแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือรักษาและดูแลผิวหนังที่ได้มาตรฐานทัดเทียมระด...

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลสิริโรจน์ได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติและชาวไทย ในด้านศัลยกรรมพลาสติกและศัลยกรรมเพื่อความงามด้วยมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์ทางเลือก

ให้บริการฟื้นฟูอาการป่วยที่เกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อให้รักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ไซนัสและภูมิแพ้ คลินิคนอนกรน

โรงพยาบาลสิริโรจน์ให้บริการวินิจฉัย และรักษาอาการไซนัส ภูมิแพ้ให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโพรงจมูก ไซนัสและภูมิแพ้

คลินิกสูติ-นรีเวช และมะเร็งนรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช ให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลสุขภาพแก่สุภาพสตรีและครอบครัว ซึ่งช่วงเวลาแห่งการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษสำหรับคู่สามี-ภรรยา ดังนั้น...