language: Eng-flag Thai-flag  
โทรฉุกเฉิน : 076 210 935  
ติดต่อสอบถาม : 076 361 888   

นพ. ปานรวี มีมารยาตร์ (กุมารแพทย์)


พูดภาษา : ไทย อังกฤษ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มาาราชินี

Board Certification:

Diploma of Thai Board of Pediatrics, 2001

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - แพทย์ประจำ โรงพยาบาลสิริโรจน์

อดีต - แพทย์ประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราช

\- แพทย์ประจำโรงพยาบาลป่าตอง \- แพทย์ประจำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประวัติการอบรม

- อบรมการกู้ชีพในเด็ก 2555

- อบรมระยะสั้น โรงพยาบาลรามาธิบดี 2555

- อบรมโรคติดต่อในเด็ก 2557

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ

- ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 2557-2558

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสิริโรจน์

ตารางการทำงาน

วันจันทร์ 08.00 – 17.00 คลินิคเด็ก ชั้น 3
วันอังคาร 08.00 – 16.00 คลินิคเด็ก ชั้น 3
วันนพุธ 08.00 – 16.00 คลินิคเด็ก ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 08.00 – 16.00 คลินิคเด็ก ชั้น 3
วันศุกร์ - -
วันเสาร์ 08.00-16.00 คลินิคเด็ก ชั้น 3
วันอาทิตย์ - -