language: Eng-flag Thai-flag  
โทรฉุกเฉิน : 076 210 935  
ติดต่อสอบถาม : 076 361 888   

ภูมิแพ้ รักษาได้

หมายเหตุ

- สามารถทราบผลภายใน 15 นาที

- ก่อนตรวจกรุณางดยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก อย่างน้อย 7 วัน

- ราคานี้รวมค่าทำหัตถการและเวชภัณฑ์แล้ว

- ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายากลับบ้าน

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

- การตรวจนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้น
อัลบั้มรูปภาพ