เลือกภาษา

Emergency
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ระบบบริหารคุณภาพ
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย ประเทศสหรัฐอเมริกา

คันเรื้อรัง ทำไงดี?

ผู้ป่วยที่มีอาการคันของผิวหนังเรื้อรัง พบว่า อาจเกิดจากโรคทางกายภายในที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการคันร่วมด้วย .... การรักษาจึงควรหาต้นตอของโรคภายใน ไม่เช่นนั้นจะรักษาไม่หายขาด อีกทั้งยังทำให้โรคภายในทรุดลงเรื่อยๆ ด้วย
ผู้ป่วยที่มีอาการคันเรื้อรังร้อยละ10 – 50  พบว่ามีโรคทางกายภายในที่เป็นสาเหตุของอาการคันร่วมด้วย จึงควรได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษาที่เหมาะสม  การตรวจที่อาจทำ เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด ในรายที่สงสัยว่าคันจากโรคโลหิตจางจากการขาดเหล็ก คันจากโรคมะเร็งเม็ดเลือด, ตรวจค่ายูเรียในเลือด (BUN) ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไต, การตรวจหาเอ็นไซน์ตับ, ตรวจหาระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์, การตรวจหาระดับน้ำตาล เพื่อหาว่าเป็นเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่, การตรวจอุจจาระ เพื่อหาไข่พยาธิและหาเลือดที่ออกในอุจจาระ, การตรวจหา HIV antibody, การขูดผิวหนังเพื่อหาเชื้อราหรือหิด และการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เป็นต้น
              ดังนั้นการรักษาอาการคันจากโรคภายในจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ  หากไม่รักษาถึงสาเหตุต้นตอของโรคภายใน อาการคันก็ไม่หายขาดและโรคภายในก็จะทรุดลงเรื่อยๆ  ในผู้ป่วยที่คันจากโรคไตแพทย์อาจให้ยาทาลดอาการคันเฉพาะที่, ยารับประทาน, การล้างไตจะช่วยลดอาการคันลงได้, ในรายที่คันจากโรคตับมียาเฉพาะเช่น cholestyramine,  อาการคันจากโรคเลือดจากการขาดเหล็กแก้ไขด้วยการเสริมเหล็ก, แพทย์อาจให้ยา aspirin  ในผู้ป่วยโรคเลือดข้นผิดปกติที่มีอาการคัน, อาการคันจากต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นผลจากผิวแห้ง รักษาด้วยการทาครีมให้ความชุ่มชื้น และเสริมไทรอยด์ฮอร์โมน 
             ผู้ป่วยที่คันเรื้อรังบางรายอาจหาซื้อยามากินเอง เช่น ยาชุด ยาสมุนไพร ยาหม้อ ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน ยาพระ โดยผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่เข้าใจว่าปลอดภัย  แท้จริงแล้วอาจมีอันตรายได้เช่นกัน  เช่น ยาชุด, ยาสมุนไพรหลายขนานมีการเจือปนสารอันตรายเช่น สเตียรอยด์ และสารหนูลงไป  สเตียรอยด์ขนาดสูงทำให้หน้าบวมเป็นดวงจันทร์ คอด้านหลังโหนกนูนขึ้น ผิวแตกลาย ผิวบาง เลือดออกในกระเพาะอาหาร กระดูกผุ, ติดเชื้อง่ายขึ้น,น้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการทรุดลง  การใช้สเตียรอยด์อาจทำให้อาการดีขึ้นในช่วงแรก  แต่เมื่อไม่ได้รักษาตรงจุดในที่สุดโรคจึงทรุดลง และยังมีข้อแทรกซ้อนจากยาอีกมาก 

             ดังนั้นผู้ป่วยที่คันเรื้อรังจึงควรรับการตรวจอย่างละเอียด เพื่อการวินิจฉัยและหาสาเหตุร่วมจากโรคภายในอย่างตรงจุด  ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามความเหมาะสมเช่น ปรึกษาแพทย์โรคผิวหนัง อายุรแพทย์  แพทย์โรคทางเดินอาหาร  แพทย์โรคเลือดและโรคมะเร็ง แพทย์โรคต่อมไร้ท่อ จิตแพทย์ และศัลยแพทย์  และแม้จะตรวจไม่พบสาเหตุใดๆ  ก็อาจต้องรับการตรวจซ้ำทุกๆ 3-6 เดือน

Copyright © 2010 Phuket International Hospital