การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

     การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  เป็นการผ่าตัดชนิดหนึ่งและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง ในแง่ของอาการปวดแผลผ่าตัดที่น้อยกว่า ใช้เวลาในการพักฟื้นสั้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น และอาจทำการรักษาในแบบผู้ป่วยนอกได้ในบางกรณี

ข้อบ่งชี้สำหรับการผ่าตัด

1. เพื่อการวินิจฉัย ในกรณีที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน

           – อาการปวดท้องในอุ้งเชิงกรานเฉียบกลันหรือเรื้อรัง

           – ภาวะมีบุตรยาก

           – สงสัยการตั้งครรภ์นอกมดลูก เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก

2. เพื่อการรักษา

          – การผ่าตัดเลาะผังผืด การทำหมันหญิง

         – การผ่าตัดเลาะหรือ ทำลายเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (lysis adhesion/cautery)

         – ผ่าตัดท่อนำไข่ในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก,ท่อนำไข่ตีบตัน(Salpingectomy)

         – ผ่าตัดเลาะถุงน้ำรังไข่/chocolate Cyst (Cystectomy)

         – ผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ (Salpingooophorectomy)

         – ผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูก (Myomectomy)

        – ผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy)

        – ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

        – มะเร็งโพรงมดลูก

        – มะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้น

        – ผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscope)

 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดส่องกล้องได้

  1. ผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่ หรือสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  2. ผู้ป่วยมีภาวะเสียเลือดมาก
  3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวียนเลือด
  4. มีภาวะอ้วนมาก หรือผอมมาก

การเตรียตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

  1. ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดและก่อนวางยาสลบ
  2. แพทย์จะแจ้งขั้นตอนการผ่าตัด รวมถึงความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ทราบ
  3. ในผู้ป่วยบางราย อาจไม่สามารถทำการผ่าตัดผ่านกล้องได้ จึงต้องใช้วิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ขั้นตอนการผ่าตัด

     ผู้ป่วยจะต้องดมยาสลบและนอนบนเตียงขาหยั่ง จากนั้นแพทย์จะทำการเปิดแผลบริเวณใต้สะดือขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วใส่เครื่องมือทางการแพทย์เข้าไป เพื่อให้เกิดพื้นที่สำหรับการผ่าตัด โดยทั่วไป แพทย์จำเป็นต้องเปิดแผลเล็กๆขนาด 5-10 มิลลิเมตร เพิ่ม 2-3 แห่ง เพื่อใส่เครื่องมือช่วยในการผ่าตัด และเมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด แพทย์จะนำเครื่องมือออกและทำการเย็บแผล ใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

  1. ภาวะแทรกซ้อนจากการวางยาสลบ
  2. เป็นอันตรายต่อลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ และเส้นเลือด
  3. ภาวะแทรกซ้อนจากก๊าซที่ใช้ในการผ่าตัด แต่พบเป็นจำนวนน้อย ประมาณ 0.5 % และส่วนใหญ่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-361888 ต่อ 5356 , 5357

หรือ คลิก !!  ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง