ARI Clinic คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

 

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้รับบริการที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ


• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษาในช่วง COVID-19
• เพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการดูแลจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้วยระดับมาตรฐาน
• เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกประเภท

เปิดให้บริการทุกวัน ณ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-361888 ต่อ 3369

 

 

ARI-01

 

ARI-02

ARI-03