รพ.สิริโรจน์ จัดประชุมวิชาการ MIS รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาบรรยายให้ความรู้เป็นกรณีศึกษาการผ่าตัดผ่านกล้อง

35634129_2134920876727233_715882889744482304_o

35475220_2134920856727235_3066797564935274496_o

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ และ ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง และนายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง กว่า 50 ท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “MIS Inter Hospital Conference 2018 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อนุโรจน์ โดยเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ การนำเสนอผลงานทางการแพทย์ และตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ เป็นกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยในอนาคต

ปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ และยกระดับเป็นมาตรฐานการรักษาโรคต่างๆ อาทิ การผ่าตัดไส้ติ่ง กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ไส้เลื่อน กรดไหลย้อน รวมถึงการผ่าตัดทางนรีเวช เช่น มดลูก และ รังไข่ เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

 

 

35549947_2134921126727208_1656661605821186048_o

35530712_2134921010060553_4286825021554294784_o35552149_2134921120060542_1656627121528766464_o

 

35833494_2134920993393888_6670022912914751488_o