โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 🏥

ได้รับการรับรอง

สถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

ALTERNATIVE HOSPITAL QUARANTINE (AHQ)

 

“พร้อมดูแลคุณ ให้อุ่นใจ 14 วัน”


AHQ

 


#โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
#AHQ #COVID19
#เพราะคุณสำคัญเหมือนคนในครอบครัว