ก้าวผ่านไปด้วยกัน….เพราะคุณสำคัญ เหมือนคนในครอบครัว


#โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ขอดูแลคุณในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ… ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารับการรักษา
#เพราะคุณสำคัญเหมือนคนในครอบครัว
ส่วนลดประกันไทย