ส่วนลด #WeCare ช่วยวิกฤต Covid-19 เมื่อต้องมาโรงพยาบาล


ส่วนลด We Care-01

เพราะยุคนี้ต้องประหยัด 💵  … ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องเจ็บป่วย 😔

แต่เมื่อความเจ็บป่วยมาถึง ไม่ต้องกังวลใจ…เพราะนี่คือความห่วงใยที่เรามอบแด่ลูกค้าคนสำคัญ ❤

ส่วนลด #WeCare ช่วยวิกฤต Covid-19 เมื่อต้องมาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมดูแลสุขภาพ…ด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด สำหรับผู้รับบริการทุกท่าน

สอบถามเพิ่มเติมโทร 📞 076-361888

#เพราะคุณสำคัญเหมือนคนในครอบครัว #โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรรจน์