รพ.สิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดกิจกรรมเติมเต็มเจ้าตัวเล็ก ตอน Fun Kids with Hands On เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือน และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 กิจกรรมในครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจาก Hands On Art มาร่วมฝึกพัฒนาการแก่เด็กๆ ด้วยการเน้นสอนศิลปะการปั้นแป้ง สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านความรู้สึกจากการ สัมผัส  ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆตามรูปแบบที่กำหนด และตามจินตนาการสามารถทำได้ ด้วยตัวเอง ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เพิ่มทักษะการใช้มือได้คล่องแคล่ว มากยิ่งขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรัก กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

พบกับกิจกรรมเติมเต็มเจ้าตัวเล็กครั้งต่อไป ตอน “ฝึกสมองประลองปัญญา”

ในวัน เสาร์ที่ 9 กันยายน  2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 รพ.สิริโรจน์ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 076-361888 ต่อ 5204 สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เติมเต็ม-01

เติมเต็ม-04

เติมเต็ม-08