19620579_1948912258661430_7933230414245200084_o

19787344_1948912261994763_3149738542217826698_o

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อนุโรจน์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และ นักศึกษาแพทย์ จำนวน 80 ท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ “MIS Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางการแพทย์และตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ เพื่อให้ที่ประชุมได้เรียนรู้ศึกษา และ วิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกัน

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Matthew Kroh, Director of SurgicalEndoscopy in The Digestive Disease and Surgery Institutes, Cleveland Clinic สหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Advance Endoscopic Treatment” และ รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ประธานชมรมศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนแห่งประเทศไทย และ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากรทำการผ่าตัดแบบ Live Surgery กรณีการผ่าตัดไส้เลื่อน (Laparoscopic Hernia Surgery) และ การผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วน(Bariatric Surgery) แบบวิธีผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และ ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์และยกระดับเป็นมาตรฐานการรักษาโรคหลายโรค เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ไส้เลื่อน กรดไหลย้อนรวมถึงการผ่าตัดทางนรีเวช เช่น มดลูก และ รังไข่ เป็นต้น ซึ่งการจัดประชุมวิชาการ “MIS Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3” นี้ นับเป็นการแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ที่รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงในวงการผ่าตัดอีกขั้นหนึ่ง

19702702_1948912898661366_4409497150398274869_o

19620236_1948911775328145_116261293337944923_o

 

19620961_1948910511994938_1481162280158421643_o

 

19667815_1948910605328262_8465260855705928338_o

 

19780696_1948913281994661_8864502407839484009_o