ถวายพระพร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิริโรจน์ นำโดยคุณอนุรักษ์   ธารสิริโรจน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ คุณจีรสุดา  อินวะษา ผู้อำนวยการสายการพยาบาล คุณปิยรัตน์   กุลวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ผู้ป่วย พร้อมด้วยพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต