โรงพยาบาลสิริโรจน์ ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ภูเก็ต

จัดทำโครงการ สตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี

ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านม


แถลงข่าว12-01

เมื่อช่วงบ่าย วันนี้ (25 กรกฎาคม 2560) นางบุณณดา  เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ร่วมกับ แพทย์หญิงอันธิกา  แจคเกอลีนไคลน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ แถลงข่าวการจัดโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” เพื่อรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านมให้แก่สตรีในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ณ ห้องประชุม นพ.อนุโรจน์ อาคาร 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลสิริโรจน์

นางบุณณดา  เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ด้านแพทย์หญิงอันธิกา  แจคเกอลีนไคลน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ กล่าวว่า โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วน 3 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี ซึ่งโรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้สนับสนุนแพ็กเกจสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และ มะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) ในราคาพิเศษ 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-361888

ขณะที่ นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์ สูตินรีแพทย์ และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวชวิทยา เปิดเผยว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเป็นโรคมะเร็งมี 3 ประการ คือ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย ปัจจัยจากพฤติกรรม ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษามากยิ่งขึ้นหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มักจะไม่มีสัญญาณใดๆ เตือนให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น สิ่งที่รับมือได้ดีที่สุดในการรู้เท่าทันโรคนี้ คือ การตรวจคัดกรองเป็นประจำทุก 1 – 2 ปี โดยเฉพาะสตรีตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

แถลงข่าว12-02

แถลงข่าว12-03


แพ็กเกจสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และ มะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)

 

วันแม่01

ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-361888 ต่อ 1333