คลินิกเด็ก

คลินิกเด็กโรงพยาบาลสิริโรจน์ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร โดยกุมารแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามอาการป่วยของเด็ก ทั้งการรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป การรักษาอาการเจ็บป่วยรุนแรง อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง การดูแลป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก การตรวจรักษาโรคในเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี จิตเวชเด็ก และการฉีดวัคซีนในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

คลินิกเด็กโรงพยาบาลสิริโรจน์เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเจริญของจังหวัดภูเก็ตจากรุ่นสู่รุ่น คลินิกเด็กของเราจึงเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ สำหรับผู้ปกครองที่ปรารถนาการดูแลรักษาที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลาน

rsz_bi8a2086

การรักษาและบริการ

  • ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอกสีสันสดใสเหมาะสำหรับเด็ก (Dedicated outpatient examination rooms)
  • ห้องหัตถการ (Minor Treatment Rooms)
  • ห้องเด็กแรกเกิด (Newborn Nursery)
  • ห้องเด็กเล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ (Play Area)
  • ห้องผู้ป่วยเด็กที่ต้องดูแลพิเศษ (Special Care Nursery)

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลสิริโรจน์

วันเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888  ต่อ 3367, 3368

แฟ็กซ์: 076-210936

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

rsz_bi8a9200


แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/qfVy5M

แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/s7HEXt

แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/2Y3S67

แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/spn3ua

แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/H4DfFC