ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้ารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพ JCI

การบริการ

ให้บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลสำหรับบุคคลภายนอก

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี (โปรแกรม Health Check up)
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี (ตามบริษัทคู่สัญญา)
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขออนุญาตทำใบขับขี่
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขออนุญาตต่อวีซ่า
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
 • บริการตรวจสุขภาพอื่น ๆ

ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานโรงพยาบาล

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน

ให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่

 • ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามบริษัทคู่สัญญา)

สถานที่ตั้ง

อาคาร 5 ชั้น 2 โรงพยาบาลสิริโรจน์

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 5200 , 5201

แฟ็กซ์: 076-210936

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

rsz_wellness-1

 


 แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/4HuhzQ

 แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/2ZUzRs

 แพ็กเกจและโปรโมชั่น : goo.gl/WZ1c5h