ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติด้วยเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัย มีระบบการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดระบบวางแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ตามหลักมาตรฐานสากล ทีมฉุกเฉินโรงพยาบาลสิริโรจน์มีการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับหน่อยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และได้ร่วมเป็นเครือข่าย EMS ของกระทรวงสาธารณสุขในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

rsz_bi8a9980p

การรักษาและบริการ

โรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยในแต่ละสาขาตลอด 24 ชม.

 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • อายุรแพทย์
 • กุมารแพทย์
 • แพทย์ห้องฉุกเฉิน
 • แพทย์ห้องผู้ป่วยวิกฤต
  • พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและครบครัน อาทิ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่อง EKG Monitor, Pulse Oximeter, Dinamap (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ) พร้อมรถฉุกเฉินที่มียาสำหรับช่วยชีวิต
  • ทีมพยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
  • ห้องสำหรับทำหัตถการเล็ก เช่น ผ่าไฝ, ผ่าฝี, จี้หูด
  • รถพยาบาล (Ambulance) พร้อมออกให้บริการภายใน 3 นาที จำนวน 5 คัน
  • ระบบแผนฉุกเฉินรองรับอุบัติเหตุหมู่
  • ทีมช่วยเหลือในการเบิกค่ารักษาพยาบาล พรบ. ประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคาร 1

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-210-935, 076-361-888 ต่อ 1319,1321

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

rsz_bi8a9952