ณัฐรุจี จุติดำรงพันธ์
ความชำนาญ

ทันตกรรม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)


ถามคำถาม