ปณชัย กาญจน์ก่อกุล
ความชำนาญ

ทันตกรรม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 13:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

WED 13:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 13:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2524)


ถามคำถาม