กอบกิจ ศิลา
ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SAT 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SUN 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

จบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัด จาก โรงพยาบาลตำรวจ , 2559-2560

แพทยศาสตรบัณฑิต Gullas college of Medicine สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , 2558


ถามคำถาม