กิตติพัฐ ลิ่มวรวิวัฒน์
ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

THU 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ , 2560

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555