กิตติภัต ชลสุวัฒน์
ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)


ถามคำถาม