กิตติ มาลากร
ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 17:00-20:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

TUE 17:00-20:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

WED 17:00-20:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

FRI 17:00-20:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SAT 17:00-20:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SUN 17:00-20:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)

วุฒิบัตร สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2551)


ถามคำถาม