จิรเดช เขาสูง
ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

TUE 08:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

WED 08:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

THU 08:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SUN 10:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชวิถี (2531)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2518),


ถามคำถาม