ชูเกียรติ ฝีมือช่าง
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์หลอดเลือดและหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช , พ.ศ. 2560

อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช , พ.ศ. 2558

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , พ.ศ. 2552