ฐิติพงษ์ รัตนพรรณ์
ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SAT 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)


ถามคำถาม