ณภัทร เพชรวีรชูวงศ์
ความชำนาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 13:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 13:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 13:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 13:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537)