ธนคม ใหลสกุล
ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2541)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (2537)


ถามคำถาม