นครัช พฤทธิ์รัตนาภา
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

WED 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

Thai Board of Dermatology The Medical Council of Thailand (2014)

The Higher Graduate Diploma (Internal Medicine, Clinical Medical Sciences) , Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand (2011)

Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand (2007)


ถามคำถาม