พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร
ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป วชิรพยาบาล (2540)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2534)


ถามคำถาม