นายแพทย์ รติ บุญเรือง
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 13:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 13:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 13:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 13:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 13:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2554)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย (2550)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)


ถามคำถาม