วรวิทย์ รุจิสัมพันธ์
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต , 2552

อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน , 2558

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ , 2561


ถามคำถาม