วิทวัส วัฒนาศิริพร
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

2560 , อายุรศาสตร์หลอดเลือดและหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

2558 , อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

2552 , แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต