วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2543)


ถามคำถาม