ศรชัย ทิพยสุนทรานนท์
ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

THU 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SAT 11:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545),

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2541)