สนัฐชา อาภาคัพภะกุล
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-18:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-18:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-18:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาอยุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ (2559)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)