สิทธิพร เตชาธรรมนันท์
ความชำนาญ

ตจวิทยา

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 09:00-17:00 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

TUE 09:00-17:00 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

WED 09:00-17:00 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

THU 09:00-17:00 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สถาบันโรคผิวหนัง (2548)

อนุมัติบัตร สาขาแพทย์ฝังเข็มแผนจีน สถาบันกระทรวงสาธารณสุข (2547)

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (2544)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)