สุธีร์ กิตติธรกุล
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต ศิริราชพยาบาล (2543)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล (2536)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2530)


ถามคำถาม