สุรชาติ ช่วยชบ
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2561

อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2559

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553


ถามคำถาม