เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์
ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล (2544)


ถามคำถาม