โชติ เธียรสุคนธ์
ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 19:00-23:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

FRI 19:00-23:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

SAT 18:00-22:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2511),


ถามคำถาม