ขวัญจิตร โภคาผล
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:30-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-18:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-18:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-18:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:30-11:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2546)