จิรพรรณ อันประเสริฐพร
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SAT 09:00-17:00 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

SUN 09:00-17:00 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

Master of Science in Dermatology มหาวิทยาลัยบอสตั้น (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)