จิรพรรณ อันประเสริฐพร
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SAT 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

Master of Science in Dermatology มหาวิทยาลัยบอสตั้น (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)


ถามคำถาม