ณกมลชน แสงศร
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 17:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 17:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 17:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2556)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)


ถามคำถาม