ณัฐนันท์ คณิสสรมงคล
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

FRI 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

2558, Master of Science (Dermatology) Boston University

2554 , แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


ถามคำถาม