ธิดา ขวัญนา
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 17:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 17:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)


ถามคำถาม