ปาริชาติ ฤทธิ์ฉิ้ม
ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)


ถามคำถาม