ปุณฑริกา พันธุ์โกศล
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ตจศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

ปริญญาโท ทางด้านผิวหนัง ประเทศอังกฤษ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)


ถามคำถาม