พรพยอม นุ่มประพฤติ
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)